ΕΡΓΟ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπάρχει μια βασική φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία μας σε κάθε επίπεδο. Πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης, μια εναλλακτική προσέγγιση βασισμένη σε τρείς άξονες:

 • Ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω. Αφετηρία μας είναι η κοινωνία, οι πραγματικές της ανάγκες. Εκεί βρίσκεται η βάση για να δημιουργήσουμε ένα οργανωμένο σχέδιο και να διαμορφώσουμε εφαρμόσιμες πολιτικές που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής όλων.
 • Η σύνθεση είναι το «κλειδί». Για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινωνίας πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συνθέσουμε απόψεις και να δώσουμε μαζί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολίτες και επιχειρήσεις, τη μάχη για να πετύχουμε κάθε στόχο.
 • Κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι να μην μένουμε στη θεωρία, αλλά να περνάμε στην πράξη, να φέρνουμε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα που θα απαντούν άμεσα στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Για αυτόν τον λόγο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση, σε κάθε επίπεδο, έχουν καθοριστική σημασία.

⌨️ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υιοθετώντας μια διαφορετική κουλτούρα που φέρνει τον πολίτη σε ρόλο πρωταγωνιστή, μετατράπηκε σε «Έξυπνη Περιφέρεια». Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τις καινοτόμες ιδέες, αλλά και τη διεθνή εμπειρία, έγινε η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που εισήλθε σε μια «νέα εποχή», αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ρόλο της, αλλά και τις δυνατότητές της, με γνώμονα τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, τη συμμετοχή των πολιτών, την αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών μας, την εξοικονόμηση πόρων και την ανοιχτή και άμεση ενημέρωση.

  • Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας OpenCentralGreece: τεχνογνωσία, δικτύωση με διοργάνωση θεματικών “Open coffee”, διεθνείς πρακτικές στην περιφερειακή διοίκηση.
  • Ηλεκτρονικές πληρωμές.
  • Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα και μια από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που έχει αξιοποιήσει την ψηφιακή υπογραφή. Η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στην ΠΣΤΕ ολοκληρώθηκε πριν από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρμόδιο υπουργείο) και πριν από μεγάλες Επαρχίες της Γερμανίας.
 • Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.
 • Διαχείριση των φακέλων του προσωπικού μέσω ειδικής εφαρμογής, που περιλαμβάνει τις υπηρεσιακές μεταβολές και τα μισθολογικά τους κλιμάκια.
 • Εγκατάσταση συστήματος χρονοπαρουσίας του προσωπικού ολόκληρης της Περιφέρειας που επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο των υπερωριών, μετακινήσεων και αδειών.
 • Δημιουργία νέας, φιλικής στον επισκέπτη ιστοσελίδας (www.pste.gov.gr) με σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες για τους πολίτες.
 • Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη – επαγγελματία και αύξηση της άμεσης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων μέσω καινοτόμων εφαρμογών:
 • Δημιουργία πλατφόρμας (Διαφάνεια@Στερεά), όπου αναρτώνται όλες οι προμήθειες-έργα-υπηρεσίες για να συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι ενδιαφερόμενοι και να ενημερώνονται οι πολίτες.
 • Πλατφόρμα διαβούλευσης. Δίνουμε το λόγο στους πολίτες για θέματα που απασχολούν την περιφέρεια, αλλά και τη δυνατότητα να κάνουν προτάσεις προς τη διοίκηση.
 • Portal διαδικασιών «Η Στερεά για τον Πολίτη» (www.sterea4people.gr). Παροχή πληροφοριών, online αιτήσεων και αναλυτικών βημάτων για κάθε διαδικασία χωρίς γραφειοκρατία.
 • Πλατφόρμα ανοικτού προϋπολογισμού. Κάθε πολίτης της Στερεάς δικαιούται να ξέρει που πάνε τα χρήματα του, απλά και κατανοητά.
 • Εφαρμογή novoregion για την καταχώρηση και τη διαχείριση των προβλημάτων των πολιτών.
 • Υπηρεσία ενημέρωσης προμηθευτών, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για την πορεία των τιμολογίων τους.
 • Portal με μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν στις πρωτεύουσες των ενοτήτων τα επίπεδα των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
 • Ολοκλήρωση πλατφόρμας συμμετοχικού προϋπολογισμού. Πολίτες και φορείς επιλέγουν σε ποιες δράσεις θα κατανεμηθούν μέρος των χρημάτων της περιφέρειας.
  • Συμμετοχή στο εθνικό σχέδιο δράσης OGP  για την ανοικτή διακυβέρνηση.
  • Πραγματοποίηση συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και στους 25 Δήμους της Περιφέρειας. Καταγράψαμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και πετύχαμε την αποτελεσματική συνεργασία των δυο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας της Περιφέρειας κατά 30%.
  • Εξασφάλιση  € 1.000.000 ετησίως για τις κοινωνικές και προνοιακές ανάγκες των πολιτών, τον τουρισμό και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών.
  • Η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα με διπλογραφικό σύστημα, ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερα η διαχείριση των οικονομικών, στα πρότυπα των σύγχρονων επιχειρήσεων/οργανισμών.
  • Απογραφή της περιουσίας της περιφέρειας και σύνταξη μελέτης για την πλήρη αξιοποίησή της.
  • Διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν για χρόνια και επέφεραν ημερήσιο κόστος € 6.000, για τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας.
  • Μεταστέγαση υπηρεσιών στο νέο διοικητήριο, στη Λαμία – μείωση κόστους ενοικίων κατά € 300.000.
 • Απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων που ξεπέρασε το 107% το 2016.
 • Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, εκδόθηκαν 48 προσκλήσεις με προϋπολογισμό € 146.000.000 ~ 68% του συνολικού προγράμματος της Περιφέρειας.

🤝 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ | «ΓΕΦΥΡΑ»

ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ  

Η οικονομική κρίση χάραξε και συνεχίζει να χαράζει τα σημάδια της στην κοινωνία. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την πρώτη στιγμή πήρε την απόφαση να αναλάβει δράση και να βρεθεί δίπλα σε όλους αυτούς που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αξιολογώντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν, σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε νέες, αποτελεσματικές δομές και μηχανισμούς στήριξης των συνανθρώπων μας που χρειάζονται πραγματικά βοήθεια.

Σε συνεργασία με ΜΚΟ, την Εκκλησία, αλλά και φορείς του Ιδιωτικού Τομέα, η ΠΣΤΕ έχτισε από το μηδέν την κοινωνική δομή «Γέφυρα», μια γέφυρα αλληλεγγύης και προσφορά  που καταπολεμά την ανισότητα και μας ενώνει σε έναν κοινό αγώνα, για την ενίσχυση  των συμπολιτών μας που η οικονομική κρίση σπρώχνει στο περιθώριο.

H Παγκόσμια Τράπεζα έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τη «ΓΕΦΥΡΑ» εξετάζοντάς την ως καλή πρακτική για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας σε διεθνές επίπεδο.

«ΓΕΦΥΡΑ»

 • Δράση «αρχήΖΩ»: Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων.
 • Δράση «Πρόσβαση για ΌΛΟΥΣ»: Παροχή ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστα ΑμεΑ που διαβιούν στην Περιφέρεια, με μόνιμη αδυναμία βάδισης και αναπηρία άνω του 67%. Η δράση υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 • Δράση «Ζεστή Κατοικία»: Οικονομική ενίσχυση για την αγορά καύσιμης ύλης θέρμανσης οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά (έως 18 ετών) που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με αρχηγό οικογένειας μακροχρόνια άνεργο/η.
 • Δράση «ΣπουδάΖΩ»: Δημιουργείται ένα booklet κουπονιών, που λειτουργεί σαν ένα εύχρηστο πορτοφόλι για την αγορά ειδών διατροφής από super markets, επιχειρήσεις εστίασης και ένα διευρυμένο δίκτυο συμβεβλημένων καταστημάτων, στον τόπο φοίτησης κάθε ωφελούμενου.
 • Δράση «Μαθαίνω ξένες γλώσσες»: Οικονομική ενίσχυση μαθητών για κάλυψη μέρους ή του συνόλου των  εξόδων διδάκτρων φροντιστηρίων για την εκμάθηση ξένης γλώσσας.
 • Δράση «Μαθαίνω – Παίζω – Δημιουργώ». Οικονομική ενίσχυση ορφανών ή απροστάτευτων και εγκαταλελειμμένων παιδιών για την κάλυψη δαπανών που απαιτούνται για εξωσχολικές δραστηριότητες δημιουργικής και ψυχαγωγικής απασχόλησης.
 • Δράση «ΣτηρίΖΩ»: Οικονομική ενίσχυση υπερχρεωμένων νοικοκυριών της Περιφέρειας για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών χρηματο-οικονομικής, νομικής ή άλλης υποστήριξης.
 • Δράση «ΦροντιΖΩ»: Με χορηγία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς παρέχονται κουπόνια αγορών ειδών βρεφικής φροντίδας (voucher), σε οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
 • Δράση «Καταπολέμηση της υπογεννητικότητας»: Ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη σε γυναίκες απομακρυσμένων περιοχών από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους, σε συνεργασία με την HOPEgenesis.

ΥΓΕΙΑ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναγνωρίζοντας τις τεράστιες ανάγκες που παρουσιάζονται στον χώρο της υγείας και χωρίς να αποτελεί αρμοδιότητά της, διέθεσε σημαντικά ποσά σε δομές και υποδομές υγείας:

 • € 125.000 στην 5η ΥΠΕ για αγορά υγειονομικού υλικού.
 • € 160.000 για συντήρηση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
 • € 40.000 για αγορά 25 απινιδωτών για τους δήμους της Περιφέρειας.
 • Εφοδιασμός ασθενοφόρων με καύσιμα και παροχή πετρελαίου θέρμανσης στα Κέντρα Υγείας.
 • Προγραμματική σύμβαση 32.000€ για την προμήθεια 2 νέων μηχανών για το ΕΚΑΒ.
 • Παροχή οικονομικού επιδόματος, επιδότηση ενοικίου και διατροφής για αγροτικούς γιατρούς και γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Καθημερινή παροχή ενός δωρεάν υγιεινού γεύματος για όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με το ινστιτούτο «Prolepsis». Τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Συγκέντρωση και διανομή τροφίμων που αγγίζουν συνολικά τους 1.000 τόνους.
  • Βοήθεια σε οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ΔΕΗ με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Διάθεση πάνω από €10.000.000 για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ, των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, της Δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης και τα Κέντρα Κοινότητας και της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο.
 • Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού», για τη στήριξη του έργου του και την από κοινού διοργάνωση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Ίσα δικαιώματα για όλους: Προσβασιμότητα για πολίτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, με ράμπες για ΑμεΑ (αναπτυξιακά αμαξίδια) κομβικές παραλίες.
  • Φιλοξενία – Δημιουργία και λειτουργία με ίδιους πόρους και προσωπικό, δυο χώρων που φιλοξενούν πάνω από 450 πρόσφυγες στις Θερμοπύλες, με διάθεση μέχρι στιγμής πάνω από € 1.000.000.
 • Συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου ημερήσιας υποδοχής αστέγων στη Χαλκίδα σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Εύβοιας.

🌳 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΣΩΠΟΣ

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ –  ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΑΣΩΠΟΣ

Ο Ασωπός, από ποταμός «ζωής» έχει μετατραπεί σε εστία περιβαλλοντικής ρύπανσης, με σοβαρές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων, την τοπική οικονομία και την αγροτική παραγωγή. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βάζει τέλος στην εγκατάλειψη και την αδιαφορία δεκαετιών, μέσα από την εφαρμογή ενός -μοναδικού σε όλη την Ευρώπη- πρότυπου σχεδίου περιβαλλοντικής εξυγίανσης και ανάπτυξης.

Τα βασικά σημεία του ολοκληρωμένος σχεδίου εξυγίανσης του Ασωπού

  • Διαβούλευση του στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας για την περιβαλλοντική και επιχειρηματική αναβάθμισης του Ασωπού
 • Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε συνθέτοντας τις απόψεις και τις θέσεις των κατοίκων, των κοινωνικών φορέων και των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε έναν ανοικτό – δημοκρατικό διάλογο και η τελική πρόταση ψηφίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Χρησιμοποιούμε το σύγχρονο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΟΧΕ ξεπερνά τα € 251.000.000 και αποτελεί την μεγαλύτερη ΟΧΕ της χώρας
 • Θεσμοθετείται η Δημιουργία Πρότυπου Επιχειρηματικού Πάρκου.
 • Έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν Παρατηρητήριο Υγείας και Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» αντίστοιχα.
 • Δημιουργήθηκε βιομηχανικό και περιβαλλοντικό μητρώο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
 • Εκπονείται μελέτη  για την οριοθέτηση και τοπικές διευθετήσεις της κοίτης του Ασωπού Ποταμού σε μήκος 10 χλμ.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη ο Διεθνής Διαγωνισμός με  αντικείμενο τη διερεύνηση της ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Αντικατάσταση του παλαιού, ρυπογόνου,  στόλου οχημάτων με νέο μικρότερου κυβισμού, τεχνολογίας diesel.
 • Portal www.airnow-pste.gr. Η Περιφέρεια έχει τοποθετήσει συσκευές μέτρησης της ποιότητας του αέρα στην έδρα της κάθε περιφερειακής ενότητας και οι μετρήσεις αυτόματα ανεβαίνουν κάθε ώρα στο συγκεκριμένο portal, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.

🏔 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια με τεράστια δυναμική, η οποία ακόμη δεν έχει απελευθερωθεί. Τα ιδιαίτερης σημασίας αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, η σπάνια φυσική ομορφιά, η ποικιλομορφία του τοπίου, αλλά και ο πολιτιστικός της πλούτος, ανοίγουν στη Στερεά Ελλάδα σημαντικές προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, όλο τον χρόνο. Με στόχο να τοποθετηθεί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, η ΠΣΤΕ έχει καταρτίσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Με συντονισμένη παρουσία της Περιφέρειας στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, με στοχευμένες καμπάνιες, με την διαρκή υποστήριξη των επαγγελματιών του τόπου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έθεσε για πρώτη φορά τις βάσεις για την οργανωμένη τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2018, η Στερεά Ελλάδα είναι 1η σε αύξηση διανυκτερεύσεων και 4η σε αύξηση εσόδων ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

  • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει σε Διεθνείς Εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Ολοκληρωμένα  σχέδια Τουριστικής Προβολής από ιδίους πόρους και ΕΣΠΑ.
  • Συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο φορέα στον τομέα του τουρισμού. (Επιμελητήρια, ενώσεις ξενοδόχων, Δήμους, παραγωγούς τοπικών προϊόντων, εφορείες αρχαιοτήτων, πολιτιστικοί σύλλογοι) και διαμόρφωση κοινής στρατηγικής.
  • Συνεργασία  με τον ΣΕΤΕ και  δημιουργία Περιφερειακού Γραφείου στην Στερεά Ελλάδα.
  • Νέο συνολικό, σύγχρονο branding για την Περιφέρεια.
  • Δημοσιογραφικές Αποστολές – Προβολή στον Ελληνικό και Διεθνή Τύπο.
 • Επισκέψεις τουριστικών πρακτόρων.
 • Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες συνθήκες (τηλεοπτική καμπάνια για την προβολή της Λίμνης Ευβοίας, μετά της καταστροφικές φωτιές).
 • Καταγραφή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας (περιοχές Natura 2000, παραλίες της Στερεάς με γαλάζια σημαία, τοπικά προϊόντα , ήθη- έθιμα, καταγραφή προσφερόμενων υπηρεσιών,  εναλλακτικών μορφών τουρισμού, υποδομών –μεταφορών, αθλητικών εγκαταστάσεων).
 • Συγκέντρωση φωτογραφικού αρχείου και παραγωγή νέου.
 • Επιχειρηματικές ευκαιρίες και ενίσχυση της εξωστρέφειας του τουριστικού προϊόντος, με b2b συναντήσεις.
 • Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και διεθνείς οργανισμούς.
 • Συντήρηση περιπατητικών – ορειβατικών  μονοπατιών καθώς και σηματοδότησή τους βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
 • Δημιουργία mobile app με χάρτες των μονοπατιών στη Στερεά Ελλάδα.
 • Σύνδεση του τουρισμού και της γαστρονομίας. Η πιο πρόσφατη εκδήλωση ήταν τον Οκτώβρη του 2019, όπου ελληνικές συνταγές ταξίδεψαν μέχρι το Τελ Αβιβ στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου φεστιβάλ τουρισμού και γαστρονομίας στη στεγασμένη αγορά του Shuk Tzafon.
 • Προώθηση οινοτουρισμού. Ενίσχυση των εκδηλώσεων Ανοιχτές Πόρτες και Οινοκεντρικά.
 • Σχέδιο ανάπτυξης θερμαλιστικού τουρισμού – Δημιουργία θερμαλιστικού πάρκου.
 • Δημιουργία σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού.
 • Χρηματοδότηση της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών για 3 συνεχόμενα έτη 2017-2019.
 • Επιστροφή του Rally Acropolis στις κλασικές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας, με την οικονομική και τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Συνδιοργανώσεις – Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Πολιτισμός- Γαστρονομία – Αθλητισμός), σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους της Στερεάς Ελλάδας, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο τους.
 • Δημιουργία του πρώτου film office στη χώρα – προσέλκυση ενδιαφέροντος παραγωγών κινηματογράφου, τηλεόρασης και διαφήμισης.

ΔΙΑΖΩΜΑ

Ταυτόχρονα, επιδιώκοντας την ανάδειξη του πολύτιμου κεφαλαίου πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς που διαθέτει η Στερεά Ελλάδα, προχωρήσαμε στη σύναψη συνεργασίας με το «ΔΙΑΖΩΜΑ», στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πολιτιστικής διαδρομής «Τα Μονοπάτια της Ιστορίας – Διαδρομές Φύσης και Πολιτισμού». Με στόχο τη σύνθεση μιας ξεχωριστής τουριστικής ταυτότητας και την ενίσχυση των ενναλακτικών μορφών τουρισμού, η Περιφέρειά Στερεάς Ελλάδας προχωρά στον σχεδιασμό Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τη δημιουργία ενός πλέγματος τουριστικών προορισμών, υλοποιώντας ταυτόχρονα κρίσιμες παρεμβάσεις σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

🏢 ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με όχημα την καινοτομία και την εξωστρέφεια η ΠΣΤΕ ενθαρρύνει στην πράξη τη νεανική και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και λειτουργεί σαν κόμβος διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μέσα από ένα σχέδιο που ενισχύει την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος, που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και καλλιεργεί ένα φιλικό επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα, η ΠΣΤΕ φέρνει την επιχειρηματικότητα σε ρόλο πρωταγωνιστή,  στοχεύοντας στην ισόρροπη ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο.

 • Δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης  Επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
  • Χαρτογράφηση των Επενδυτικών Ευκαιριών και διοργάνωση roadshows για την προσέλκυση επενδυτών.
  • Ενίσχυση της κάθετης και οριζόντιας δικτύωσης των επιχειρήσεων της περιοχής.
  • Προώθηση των  χρηματοδοτικών εργαλείων, mirroring των project και επιλογή της βέλτιστης πηγής χρηματοδότησης.
  • Δυνατότητα ισχυρής παρακολούθησης της πραγματικής κατάστασης της τοπικής επιχειρηματικότητας.
  • Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας μέσω υπηρεσιών One stop shop.
  • Ισχυρή διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις ελληνικές και ξένες αγορές.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλους τους επιχειρηματίες του τόπου μας.
  • Μετεκπαίδευση στην Εμπορική Πολιτική και τις Πωλήσεις στο Εξωτερικό για παραγωγούς και στελέχη επιχειρήσεων .
  • Συνέργεια με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ» για την υποστήριξη υποτροφιών, μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για νέους ερευνητές σε Βιομηχανίες της Στερεάς Ελλάδας.
 • Επίσκεψη Διπλωματικής Αποστολής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Synergassia Program (Απρίλιος 2016).
  • 800 προσωπικές συναντήσεις των διπλωματών με επιχειρηματίες της Στερεάς Ελλάδας.
  • Επιτόπιες επισκέψεις σε βιομηχανίες και πρότυπες επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας.
  • Εξαγωγικό σεμινάριο για τις ΜμΕ της Περιφέρειας.
  • Ημερίδα για τις επενδυτικές και εξαγωγικές δυνατότητες της Περιφέρειας με θέμα «Το Επιχειρηματικό Προφίλ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Ευκαιρίες & Προοπτικές».
  • Σύμφωνο Συνεργασίας με την Enterprise Greece, τον αρμόδιο εθνικό φορέα για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, με στόχο την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Στερεάς Ελλάδας και του επιχειρηματικού της οικοσυστήματος στην διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.
 • Συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ.
 • Central Hackathlon – για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής.

🏗 ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και αναβάθμισης, μέσα από στοχευμένες, μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις που βελτιώνουν ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης, σημειώνοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απορροφητικότητας των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύοντας στην υλοποίηση έργων ζωτικής σημασίας, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο και για την περιφερειακή οικονομία.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

  •  Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τους 25 Δήμους της Περιφέρειας μας για την χρηματοδότηση και υλοποίηση περισσότερων από 80 έργων με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 60 εκ ευρώ από το ΠΔΕ.
 • Συνολικά στο ΠΔΕ της Περιφέρειας βρίσκονται σε εξέλιξη 788 έργα με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 462 εκ ευρώ.
 • Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 247 νέα έργα στο ΠΔΕ της Περιφέρειας με προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 197 εκ ευρώ.
 • Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν γίνει κατανομές (πραγματικό χρήμα σε λογαριασμούς έργων) που ξεπερνούν τα 140 εκ ευρώ (μέχρι 31/12/2018 πρόβλεψη πάνω από 170 εκ ευρώ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Ολοκλήρωση της Κατασκευής του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας συνολικού προϋπολογισμού περίπου € 71.000.000.
  • Κατασκευή δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου μέσης και χαμηλής Πίεσης στις μεγάλες πόλεις της Στερεάς Ελλάδας, . Έργο προϋπολογισμού € 47.330.000.
 • Διαχείριση Κωπαΐδας
 • Σύγχρονος Κανονισμός Άρδευσης με ξεκάθαρες σχέσεις, αρχές και στόχους.
 • Συντήρηση και βελτίωση των εγκαταλελειμμένων δικτύων και εγκαταστάσεων της Κωπαΐδας (δρόμοι, αρδευτικά κανάλια και εξοπλισμός άρδευσης).
 • Εξασφαλίσαμε πόρους € 8.000.000 μέσω του ΠΔΕ για τον εκσυγχρονισμό του δίκτυο αγροτικών δρόμων στους 25 Δήμους της Περιφέρειας μας.
 • Μελέτη για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας της Φθιώτιδας.
 • Επένδυση βιώσιμης ανάπτυξης των λιμένων Αγίου Κωνσταντίνου και  Γλύφας στην Φθιώτιδα με χρηματοδότηση 9,8 εκ ευρώ  και 2 εκ ευρώ αντίστοιχα από το ΠΔΕ της Περιφέρειας.
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης € 9.500.000 για τη δημιουργία του κλειστού κολυμβητηρίου στη Λαμία.

🚜 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δημιούργησε μια μεγάλη συμμαχία όπου φορείς από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να αναδειχθούν τα εξαιρετικής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα.

Με γνώμονα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τα τοπικά προϊόντα, αναλάβαμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και συνδέει τον αγροδιατροφικό τομέα, με τον τουρισμό και την εστίαση.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, αποτελεί μια κοινοπραξία που δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια, και διασφαλίζει την πολύ-επίπεδη υποστήριξη των παραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο η ΠΣΤΕ «καλλιεργεί το έδαφος», προκειμένου τα προϊόντα της Στερεάς Ελλάδας να αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει στη συνείδηση των καταναλωτών, αλλά και στα ράφια της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς.

Δράσεις Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

 • Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής αγροδιατροφικού τομέα.
 • Δημιουργία προωθητικού υλικού ηλεκτρονικού και έντυπου για την αποτύπωση και ανάδειξη της Γαστρονομικής ταυτότητας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Δημιουργία επιδαπέδιων προθηκών προβολής και πώλησης τοπικών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των αγορών του εξωτερικού και των ανάλογων απαιτήσεων τους όπου θα μπορούσαν να βρουν ικανοποιητική και συμφέρουσα διέξοδο τα δέκα πιο δυναμικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα του καλαθιού της Περιφέρειας.
 • Δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://agoracentralgreece.gr/ για την δικτύωση των επαγγελματιών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων και την εξωστρέφεια τους.
 • Δημιουργία ενός πρότυπου(ISO) για την πιστοποίηση των προϊόντων που παράγονται στα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας
 • Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης παραγωγών και μεταποιητών αγροτικών προϊόντων στις σύγχρονες δεξιότητες διαχείρισης πωλήσεων, marketing, και γενικότερα εμπορικής επικοινωνίας.
 • Δημιουργία του γαστρονομικού οδηγού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας