Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Πώς ξεκινήσαμε

Ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας έχει ξεχωριστή σημασία για την πόλη της Αθήνας, αφού αποστολή της είναι η διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για την καθημερινότητα όλων των πολιτών – κατοίκων και επισκεπτών. Συχνά, όμως, η Δημοτική Αστυνομία καλούταν να λειτουργήσει υπό ένα ατελές θεσμικό πλαίσιο, με ασαφείς αρμοδιότητες και συγκρούσεις πεδίων ευθύνης με άλλες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, με περιορισμένους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, αλλά συχνά και χωρίς σχεδιασμό και κατεύθυνση. Η αποδοτική και παραγωγική λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, ειδικότερα σε μία μεγάλη μητρόπολη όπως η Αθήνα, αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών της καθημερινότητας, αφού εκ του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της δρα σε πολλαπλά πεδία που συνδέονται άμεσα και συνθέτουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Πώς προχωρήσαμε

Από το φθινόπωρο του 2019 ξεκινήσαμε μια προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου και της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας στην Αθήνα, προκειμένου να συνεισφέρει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών της πόλης, καθώς και την υποστήριξη της λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων όπου και όποτε αυτό χρειάζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Στο πλαίσιο αυτό, και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις βάσει νόμου υποχρεώσεις της και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο Δήμο και το Δημότη, η Δημοτική Αστυνομία απέκτησε επιχειρησιακό σχέδιο που διαμορφώθηκε βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Αθήνας, δίνοντας βαρύτητα στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας – πεζής και οχημάτων – εντός της πόλης, στην απελευθέρωση των δημόσιων χώρων, στην αντιμετώπιση της αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης των ραμπών διάβασης από τους ανθρώπους που τις χρειάζονται.

Τι καταφέραμε ως σήμερα

Oμαλή λειτουργία του αστικού οδικού δικτύου και αποτροπή της αντικοινωνικής οδηγικής συμπεριφοράς:

 • Συνολικά 1.430.583 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 • 4.648 παραβάσεις αφορούσαν διέλευση από πεζόδρομο
 • Συνολικά 1.077.753 παραβάσεις στάθμευσης στο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου
 • Σε δράση που έλαβε χώρα από κοινού με την Ελληνική Αστυνομία τον Ιούνιο του 2022, απομακρύνθηκαν με γερανό της Διεύθυνσης Τροχαίας 130 δίτροχα και αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας σε 68.644 από τις περιπτώσεις αυτές
 • 16.590 παραβάσεις αφορούσαν στάθμευση οχήματος σε ράμπα ατόμων με αναπηρίες ή σε αποκλειστική θέση ατόμων με αναπηρίες.
 • 467 παραβάσεις στάθμευσης συμβατικών οχημάτων σε θέσεις φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 1.211 παραβάσεις κατάληψης του οδοστρώματος με την τοποθέτηση εμποδίων

Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και λοιπές οχλήσεις από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 • Πραγματοποιήθηκαν  συνολικά 13.244 έλεγχοι για την νομιμότητα της κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.
 • Πραγματοποιήθηκαν 2.023 έλεγχοι κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα και 1.800 σε εμπορικά καταστήματα.
 • Σε συνέχεια των ελέγχων, εκδόθηκαν 4.520 εντολές άρσης αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, και πραγματοποιήθηκαν 1.088 επιχειρήσεις  απομάκρυνσης αντικειμένων από τον δημόσιο χώρο (άρσεις τραπεζοκαθισμάτων & εξοπλισμού).
 • Πραγματοποιήθηκαν 4.637 έλεγχοι ηχορύπανσης και κατόπιν υποβλήθηκαν 1.439 Εκθέσεις Προφορικής Μήνυσης για την εκκίνηση της διαδικασίας επιβολής ποινικών κυρώσεων.
 • Πραγματοποιήθηκαν 3.850 έλεγχοι για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, και βεβαιώθηκαν 430 σχετικές παραβάσεις.
 • Πραγματοποιήθηκαν 865 σφραγίσεις/αποσφραγίσεις/επανασφραγίσεις επιχειρήσεων λόγω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Έκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας

Επιπλέον, το ανθρώπινο δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας απέκτησε νέες συσκευές tablet για τη διεξαγωγή ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων, που επέφερε διοικητική απλούστευση, επιτάχυνση στον χρόνο επεξεργασίας, βελτίωση της ροής εργασιών και επίτευξη οργανωσιακής διαλειτουργικότητας.

Ακόμα, η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε σε ανάπτυξη ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, που είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας του Δήμου e-services.

Τέλος, από το φθινόπωρο του 2019 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Συγκεκριμένα:
• Έως τον Ιούνιο 2022 έγιναν δεκτές και απαντήθηκαν 77.972 αναφορές – καταγγελίες πολιτών και διακινήθηκαν 44.710 έγγραφα (εισερχόμενα – εξερχόμενα).

Το γραφείο εξυπηρέτησης κοινού δέχτηκε και διεκπεραίωσε συνολικά περισσότερες από 100.000 αιτήσεις υποβολής αντιρρήσεων (ενστάσεις) κατά Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

Διεκπεραιώθηκαν 2.130 αιτήσεις διακοπής κυκλοφορίας, 13.138 αιτήσεις για την έκδοση κάρτας Δακτυλίου, 26.928 Κάρτες Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων, 1.173 Κάρτες Στάθμευσης Ειδικών Θέσεων, 714 αιτήσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε οδούς όπου ισχύει το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και 54.953 συναλλαγές στο Ταμείο.

Πραγματοποιήθηκαν 7.441 βεβαιώσειςγ νησίου υπογραφής σε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν ήταν δυνατό να μετακινηθούν και επιδόθηκαν / θυροκολλήθηκαν 198.206 έγγραφα.