ΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Πώς ξεκινήσαμε

Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή πραγματοποιήθηκαν αξιόλογες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της ψηφιακής και της τεχνολογικής υποδομής του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Από την άλλη πλευρά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου, της διακυβέρνησης των δομών και διαδικασιών του, αλλά και της καθημερινότητας της πόλης και των διαφορετικών μεταβλητών της, είναι ένας μαραθώνιος. Μια διαρκής και συστηματική διαδικασία υιοθέτησης και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογικών καινοτομιών και σύνδεσής τους με τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου, και τα επιμέρους πεδία δραστηριοποίησής του. Μια συνεχόμενη και εντατική προσπάθεια ώστε η ψηφιακή τεχνολογία να δίνει ουσιαστικές λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη, και να δημιουργεί δημόσια αξία για τους πολίτες.

Πώς προχωρήσαμε

Από το Σεπτέμβριο του 2019 ξεκινήσαμε μια μεγάλη, συστηματική προσπάθεια προκειμένου να επιταχύνουμε τη μετάβαση του Δήμου Αθηναίων στην ψηφιακή εποχή. Αξιοποιώντας την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία για την ανάπτυξη λύσεων σε ένα σημαντικό εύρος τομέων: από την εξυπηρέτηση του πολίτη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έως την ενέργεια και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, και από την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης.

Βάζοντας και κερδίζοντας καθημερινά στοιχήματα προκειμένου να εξελιχθεί η Αθήνα σε μια πραγματικά «έξυπνη» πόλη.

Κεντρική αρχή μας αποτελεί πως η ψηφιοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αποκτά νόημα και ουσία όταν κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών, όταν διευκολύνει την καθημερινότητά τους, όταν δημιουργεί αξία για αυτούς. Ξεκινήσαμε να ψηφιοποιούμε ένα πλήθος παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο προς τους πολίτες πριν η πανδημία του Covid-19 καταστήσει την ψηφιοποίηση και την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση αναγκαιότητα. Οι υπηρεσίες του Δήμου που παρέχονται ψηφιακά αυξάνονται διαρκώς, ώστε ο πολίτης να μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα, εύκολα και γρήγορα από όπου και εάν βρίσκεται.

Καθιερώσαμε μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στο Δήμο και τους πολίτες, με την υπηρεσία των ηλεκτρονικών ραντεβού, τις ευφυείς εφαρμογές εντοπισμού θέσης στάθμευσης και τις εφαρμογές καταγραφής σε πραγματικό χρόνο των προβλημάτων και αιτημάτων των πολιτών και ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τι καταφέραμε ως σήμερα

Από την αρχή της λειτουργίας της πλατφόρμας eservices έχουν υποβληθεί περισσότερες από 330.000 αιτήσεις και έχουν εγγραφεί πάνω από 220.000 χρήστες.

Καταφέραμε και ολοκληρώσαμε το στόχο που είχαμε θέσει ώστε μέχρι το τέλος του 2022 να έχει ψηφιοποιηθεί το 100% των υπηρεσιών του Δήμου.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε το σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού του Δήμου Αθηναίων, μέσα από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι – πολίτες, επιχειρήσεις κ.α. – έχουν τη δυνατότητα μέσα από κατάλληλη εφαρμογή να κλείνουν ραντεβού προκειμένου να προσέλθουν σε κάποια εκ των υπηρεσιών του Δήμου σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, για την εξυπηρέτησή τους.

Στο σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού είναι ενεργές 257 διαδικασίες που αφορούν σε 10 Διευθύνσεις του Δήμου Αθηναίων, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου καθώς και τον ΟΠΑΝΔΑ για προγραμματισμό ραντεβού στα 4 κολυμβητήρια του Δήμου. Από την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος έως σήμερα, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 124.000 ραντεβού πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Συνολικά, από τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου και το σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι σήμερα με απόλυτη επιτυχία πάνω από 600.000 πολίτες. Ενδεικτικό είναι ότι κάθε μήνα προγραμματίζονται περισσότερα από 20.000 ραντεβού.

Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών 1595

Η Γραμμή λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα -όλο τον χρόνο– παρέχοντας σταθερό επίπεδο εξυπηρέτησης και τηρώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές, με το 90% των κλήσεων να εξυπηρετούνται, πλέον, εντός 30 δευτερολέπτων. Είναι ενδεικτικό ότι από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της βελτιωμένης Γραμμής, ένα μεγάλο ποσοστό κλήσεων έχει απαντηθεί με μέσο χρόνο αναμονής στα 7 δευτερόλεπτα.

Οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν με το εξειδικευμένο προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου, είτε καλώντας στο «1595» και στο 210 5287800, είτε ηλεκτρονικά στο 1595@athens.gr ώστε να εξυπηρετούνται για μία σειρά θεμάτων που άπτονται της καθημερινότητας, όπως:

 • Αναφορά βλαβών (οδικό δίκτυο, δημόσιος φωτισμός, διαφημιστικές πινακίδες, κάδοι απορριμμάτων/ ανακύκλωσης, πεζοδρομίων, κλπ.)
 • Ζητήματα πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών
 • Αναφορά για την παροχή βοήθειας σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη
 • Αιτήματα κλάδευσης δέντρων
 • Αναφορά εγκαταλελειμμένου οχήματος
 • Καταχώρηση ηλεκτρονικών ραντεβού στην ειδική πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων www.rantevou.cityofathens.gr
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου www.eservices.cityofathens.gr
 • Πληροφορίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου
 • Πληροφορίες για τα Νομικά πρόσωπα του δήμου (Βρεφοκομείο, ΟΠΑΝΔΑ, Τεχνόπολη) και τα προγράμματα – εκδηλώσεις που πραγματοποιούν
 • Εξυπηρέτηση αναφορικά με την πλατφόρμα MyAthens Pass
 • Αναφορά αδέσποτων ζώων, ζώων σε ανάγκη
 • Χώροι πρασίνου (π.χ. καθαρισμός)

Το πρόγραμμα αναβάθμισης της Γραμμής «1595» υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ).

 • Το Δημοτικό Σύστημα Στάθμευσης ενισχύεται διαρκώς, με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων. Ειδικότερα:
 • Αναβαθμίζεται το σύστημα αγοράς χρόνου στάθμευσης εντός του Δήμου, με την έκδοση των άυλων καρτών στάθμευσης, που διευκολύνουν τόσο τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων όσο και τη Δημοτική Αστυνομία στον έλεγχο της νόμιμης στάθμευσης στις προβλεπόμενες θέσεις.
 • Αναπτύχθηκε η εφαρμογή αγοράς χρόνου στάθμευσης “myAthensPass”, στα πρότυπα των τεχνολογικά προηγμένων αντίστοιχων ευρωπαϊκών εφαρμογών, ώστε να παρέχει ευκολία χρήσης, ενημέρωσης και πληρωμής στους οδηγούς, που χρησιμοποιούν τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου.
 • Υλοποιήθηκαν από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και της λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων στάθμευσης στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη Βαρβάκειο. Μεταξύ άλλων, ενισχύθηκαν οι ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές και τεχνολογικές υποδομές των σταθμών, και εγκαταστάθηκαν συστήματα ελέγχου της εισόδου και εξόδου οχημάτων. Οι παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2020, και ήδη από το 2021 έχουν γίνει ορατά τα αποτελέσματά τους, όπως:

  • Εξυπηρετήθηκαν περισσότερες από 167.000 σταθμεύσεις διερχόμενων οχημάτων στην Πλατεία Κλαυθμώνος, και περισσότερες από 41.000 στη Βαρβάκειο.
  • Εξυπηρετούνται μηνιαίως κατά μέσο όρο 285 πελάτες στην Πλατεία Κλαυθμώνος, και 228 στη Βαρβάκειο.
  • Ο κύκλος εργασιών του σταθμού της Πλατείας Κλαυθμώνος ξεπέρασε τις 1.250.000 € το 2021, και του σταθμού της Βαρβακείου τις 300.000 €.
 • Αναπτύσσεται πιλοτική εφαρμογή συστήματος ανοιχτών δεδομένων μεταφορών και ρύπανσης του περιβάλλοντος, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DUET (Digital Urban European Twins for smarter decision making).
 • Αναπτύσσεται πιλοτική εφαρμογή συστήματος για ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις πολιτισμού, με προτεραιότητα σε αυτές που υλοποιεί ο Δήμος μέσω του ΟΠΑΝΔΑ και της Τεχνόπολης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MESOC (Measuring the Social Dimension of Culture).
 • Αναπτύσσεται πιλοτική εφαρμογή αξιολόγησης κινδύνου στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας, με χρήση δικτύου σημείων ελέγχου σε διαφορετικά σημεία της πόλης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ASSURE.
 • Αναπτύσσεται πιλοτική πλατφόρμα συμμετοχικής δημοκρατίας και οικοδόμησης κοινότητας, με στόχο την εμβάθυνση της συμμετοχής στη χάραξη πολιτικών και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Co-Deciding Europe.
 • Αναπτύσσεται πιλοτική ανοικτή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για υποστήριξη της χάραξης πολιτικών για την πόλη, μέσα από διαφανή, αυτοματοποιημένη και επικεντρωμένη στον πολίτη διαδικασία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AI4PublicPolicy.
 • Αναπτύσσεται πιλοτική εφαρμογή συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων για την ποιότητα του αέρα στην πόλη της Αθήνας, με σκοπό την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών και την αλλαγή των συνηθειών και συμπεριφορών τους στην κατεύθυνση μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COMPAIR (Community Observation Measure- ment and Participation in AR Science).
 • Αναβαθμίζεται και ενισχύεται, με υποστήριξη από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου (ΕΑΤΑ Α.Ε.) και τη ΔΑΕΜ Α.Ε., το Athens Digital Lab, το πρώτο δημοτικό κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας που υποστηρίξει την ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτομιών στη λειτουργία των πόλεων, την ανάπτυξη «έξυπνων» εφαρμογών και λύσεων, και τη διάχυση της τεχνολογικής καινοτομίας στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα, και την κοινωνία ευρύτερα.

Athens Digital Lab

Μέχρι σήμερα, το Athens Digital Lab έχει υλοποιήσει ένα πλήθος από εκδηλώσεις, ημερίδες, παρουσιάσεις και θεματικά συνέδρια, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και τρεις (3) κύκλοι ανάπτυξης νέων τεχνολογικών καινοτομιών, με περίπου 200 προτάσεις να έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση, και περισσότερες από 20 ομάδες να φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Athens Digital Lab στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, και θα υποστηρίζονται στην υλοποίηση των ιδεών τους για λύσεις IoT (Διαδικτύου των Πραγμάτων), με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και της εμπειρίας των επισκεπτών της πόλης.

To Athens Digital Lab μετατρέπεται σε έναν προηγμένο κόμβο ψηφιακής καινοτομίας, σε ένα ψηφιακό εργαστήρι για την ανάπτυξη λύσεων και εφαρμογών έξυπνης πόλης και άλλων καινοτομιών με εφαρμογές στην καθημερινότητα. Ο Δήμος Αθηναίων μαζί με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, συν- σχεδιάζουν, συν-δημιουργούν και συν-διαμορφώνουν τις κατάλληλες λύσεις για μια πιο έξυπνη και πιο βιώσιμη Αθήνα.