ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Πώς ξεκινήσαμε

H σημαντικότερη επένδυση που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνία για το μέλλον της είναι η επένδυση στον άνθρωπο. Από τα πρώτα βήματα κάθε ατόμου, άλλωστε, κατά την παιδική του ηλικία, ως τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σύστημα, και από την ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία και την εργασία ως τη συνταξιοδότηση, η Πολιτεία επενδύει στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, και στην αξιοποίηση αυτών κατά τον αποδοτικό τρόπο για το ίδιο το άτομα, τα σύνολα στα οποία εντάσσεται, και τελικά για την ίδια την κοινωνία.

Οι Δήμοι έχουν υπό την ευθύνη τους ένα σύνολο εκπαιδευτικών δομών και υπηρεσιών, τις οποίες συχνά διαχειρίζονται υπό πολλαπλούς περιορισμούς. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για συστηματικές ενέργειες με στόχο τη βελτίωση σε όρους δομών και υπηρεσιών, αλλά και περιεχομένου και ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την έμπρακτη αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Στο Δήμο Αθηναίων λειτουργούν ένας αριθμός εκπαιδευτικών δομών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, που ανήκουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και αυτό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Κατά την προηγούμενη δεκαετία, εν πολλοίς λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης, αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, και υποστελέχωσης, το έργο της διαχείρισης των δομών αυτών είχε καταστεί ιδιαίτερα δύσκολο.

Ακόμα, όμως, και υπό τους περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου και των αρμοδιοτήτων που τους αποδίδονται, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αξιόλογες δυνατότητες για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων επένδυσης στον άνθρωπο και ενδυνάμωσής του, πρωτίστως μέσα από αναβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης και μάθησης, καθώς και μέσα από την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης και εμπλουτισμού των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων των ατόμων και υποστήριξης της ένταξής τους στον κοινωνικό-οικονομικό βίο.

Πώς προχωρήσαμε

Από το Σεπτέμβριο του 2019 θέσαμε σε εφαρμογή ένα νέο μοντέλο υπηρεσιών εκπαίδευσης και μάθησης για όλους, ξεκινώντας από τα μικρά παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και φτάνοντας έως το σχολείο και τη δια βίου μάθηση. Με έμφαση – ανάλογα με τα όρια των αρμοδιοτήτων του Δήμου – στη βελτίωση των υποδομών και τη διαμόρφωση σύγχρονου εκπαιδευτικού – μαθησιακού περιβάλλοντος, στην πρόσβαση σε ποιοτικά προγράμματα για την προσχολική εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών, των κοινωνικών και των συναισθηματικών δεξιοτήτων των μικρών παιδιών, στην υποστήριξη των οικογενειών, και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση.

Κύρια εργαλεία μας για να φτάσουμε στα παραπάνω επιθυμητά αποτελέσματα, η εισαγωγή βελτιώσεων στην οργάνωση και λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, όπως και η ενίσχυση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με τη δημιουργία νέων και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, με την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των εργαζόμενων γονέων, και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε αυτούς, με στόχο τη δημιουργία ενός γνωσιακού υποβάθρου αντάξιου του ρόλου τους στην ανάπτυξη των παιδιών.

δράσεις για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ενηλίκων, την ενδυνάμωση και εργασιακή και οικονομική τους ένταξη, και ευρύτερα την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης, καθώς και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αυτού.

H πανδημία του COVID-19 δημιούργησε αυξημένες πιέσεις, ώστε ο παραπάνω σχεδιασμός να συνεχίσει να εφαρμόζεται, τηρώντας παράλληλα στο ακέραιο τα ιατρικά πρωτόκολλα και προστατεύοντας στην πράξη την υγεία των παιδιών, των γονέων και των παιδαγωγών, καθώς και των συμμετεχόντων στις υπόλοιπες ενέργειες και δράσεις. Ο Δήμος Αθηναίων επέδειξε ετοιμότητα και προσαρμοστικότητα, ώστε η λειτουργία των δομών να συνεχιστεί παρά τις δυσκολίες και τα περιοριστικά μέτρα, και παράλληλα να υπάρξει η μέγιστη δυνατή μέριμνα για τα παιδιά, τις οικογένειες και το ανθρώπινο δυναμικό στην πρωτοφανή αυτή συγκυρία.

Τι καταφέραμε ως σήμερα

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ένας φορέας 164 ετών προσφοράς στο παιδί και την μητέρα, στην οικογένεια σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Είναι ένα από τα επτά σημαντικότερα στην Ευρώπη.

Στελεχώνεται από 1200 εργαζόμενους (μόνιμους, αορίστου χρόνου και συμβασιούχους) που διασφαλίζουν με ασφάλεια καθημερινά φροντίδα και αγωγής σε 5.243 βρέφη και νήπια, μέσα από ένα δίκτυο 68 βρεφονηπιακών σταθμών, με πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα και προσφέρουν στήριξη στην οικογένεια παρέχοντας παράλληλα και περαιτέρω κοινωνικό έργο.

27 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ:

 • Δύο στην 1η Δημοτική Κοινότητα (Πειραιώς,Μαυρομιχάλη)
 • Πέντε στην 2η Δημοτική Κοινότητα (Λαγουμιτζή, Πυθέου, Παγκρατίου, Κριναγόρου Α, Κριναγόρου Β)
 • Δύο στην 3η Δημοτική Κοινότητα (Σπύρου Πάτση, Θερμοπυλών)
 • Τέσσερεις στην 4η Δημοτική Κοινότητα (Παλαμηδίου,Λένορμαν,Σεπολίων,Ευαλκίδου)
 • Τέσσερεις στην 5η Δημοτική Κοινότητα (Ερμίππου,Αγίας Λαύρας,Άγιος Ελευθέριος,Αξιουπόλεως)
 • Δύο στην 6η Δημοτική Κοινότητα (Αυξεντίου, Νεοχωρίου)
 • Οχτώ στην 7η Δημοτική Κοινότητα (Σεβαστουπόλεως, Χριστοδουλάκειο, Μικρό Χριστοδουλάκειο, Κηφισίας Α ́, Κηφισίας Β ́, Λάμψα Α ́,Λάμψα Β ́,Κοτυαίου)

Ψυχολογική υποστήριξη και Συμβουλευτική Οικογενειών (Σχολές Γονέων)

Οι Ψυχολόγοι που στελεχώνουν το τμήμα διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την εποχή της πανδημίας υποστήριξαν τις εξής δράσεις:

 

Κοινωνική Υπηρεσία – Πρόληψη και αντιμετώπιση

Περίπου 15 περιστατικά πιθανής κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών αντιμετωπίζονται κάθε χρόνο όπου για το 1/3 από αυτές γίνεται σχετική γνωστοποιήση στις αρμόδιες αρχές. Κοινωνικές έρευνες διεξάγονται σε αρκετές οικογένειες κατά έτος για κατά προτεραιότητα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς των παιδιών τους στα πλαίσια υποστήριξης της οικογένειας. Γίνεται ειδική υποστήριξη με επίσκέψεις στο σπίτι για ευάλωτες οικογένειες που χρειάζονται κοινωνική στήριξη.

Κοινωνικό Έργο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών παρασκευάζονται καθημερινά γεύματα για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών. Παράλληλα καθημερινά, μετά από απόφαση του Δ.Σ., αποστέλλονται 1.100 μερίδες σε 8 φορείς και ιδρύματα που έχουν εποπτεία παιδιών, ευάλωτων οικογενειών και απόρων τρίτης ηλικίας.

Ενεργειακή Αναβάθμιση
Παιδικών Σταθμών

Ξεκίνησαν ενέργειας προσαρμογής των κτιριακών υποδομών των παιδικών σταθμών στις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 99/2017, καθώς και αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών ευρύτερα. Έως σήμερα:

 • Έχουν προχωρήσει οι τεχνικές παρεμβάσεις και εργασίες για την προσαρμογή 5 παιδικών σταθμών στις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 99/ 201, ύστερα από την επίλυση ιδιοκτησιακών και νομικών ζητημάτων που επί έτη εκκρεμούσαν.
 • Υλοποιείται η διαμόρφωση των αυλών σε 19 παιδικούς σταθμούς, με την τοποθέτηση πιστοποιημένων παιχνιδιών εξωτερικού χώρου,
  σε συνέχεια της πραγματοποίησης διεθνών διαγωνισμών.
 • Δρομολογείται η ένταξη των κτιρίων 13 παιδικών σταθμών στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», με σκοπό τη βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος και τον εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης εν γένει.

Προτεραιότητα στο παιδί

Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας του Βρεφοκομείου, όπου οιχώροι καθαρίστηκαν και βάφτηκαν, αξιοποιήθηκε υλικό ξεχασμένο εδώ και χρόνια σε αποθήκες, διαμορφώθηκε νέος κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής στο ισόγειο, ανακαινίστηκαν οι ανελκυστήρες, απομακρύνθηκαν ακατάλληλα προς χρήση οχήματα που επί δέκα χρόνια βρίσκονταν ακινητοποιημένα έξω από την είσοδο και αποτελούσαν εστία μόλυνσης, και απομακρύνθηκε όλο το άχρηστο υλικό που βρισκόταν σε κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.

Πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες ώστε πλέον 264 άτομα σήμερα να στελεχώνουν τη λειτουργία των 68 βρεφονηπιακών σταθμών του ∆ημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, από διαφορετικά πόστα και σε διαφορετικές ειδικότητες.

Το ∆ημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετείχε στο πρόγραμμα της ∆ημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.∆.) για την απασχόληση ανέργων 55-67 ετών, δίνοντας τη δυνατότητα σε 40 μακροχρόνια άνεργους να συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή τους, απασχολούμενους για 1+1 έτος.

Το ∆ημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετείχε την περίοδο 2021- 2022 στο διακρατικό έργο REEC (Reinforce Educators – Empower Children), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.. Μέσω αυτού δόθηκε η δυνατότητα σε 354 άτομα να επιμορφωθούν σε ζητήματα παιδικής προστασίας, ενίσχυσης της αυτοπροστασίας των παιδιών και ολιστικών εκπαιδευτικών μεθόδων, ενώ έλαβαν χώρα επισκέψεις κλιμακίων μεταξύ των δύο ∆ήμων που συμμετείχαν στο έργο (Αθήνα και Μιλάνο) για την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και καλών πρακτικών.

 

Το ∆ημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής, και το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία, προς όφελος των βρεφών και νηπίων αλλά και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν:

 • 2 διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις, στις οποίες επιμορφώθηκαν συνολικά 619 άτομα,
 • διαδικτυακή επιμόρφωση για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στο βοηθητικό προσωπικό που στελεχώνει τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με συμμετοχή άνω των 200 ατόμων, και
 • ημερίδα για επιμόρφωση στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πρώτων βοηθειών σε βρέφη-νήπια, με συμμετοχή άνω των 350 ατόμων.

Από τον Απρίλιο του 2022, το ∆ημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στο έργο Fussili με σκοπό την αστική καλλιέργεια, με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και μαζί με 10 ακόμα ευρωπαϊκές πόλεις. Μέσω του έργου έχουν αναπτυχθεί στην Αθήνα 21 μικρά θερμοκήπια σε ισάριθμους βρεφονηπιακούς σταθμούς, δίνοντας στα μικρά παιδιά την ευκαιρία απόκτηση βιωματικής εμπειρίας σε σύνδεση με την καλλιέργεια, την παραγωγή και συγκομιδή οπωροκηπευτικών, αποκτώντας παράλληλα υψηλής διατροφικής αξίας συνήθειες.

Μοιράστηκαν 4.500 γλαστράκια από το φυτώριο του ∆ήμου Αθηναίων στα παιδιά των παιδικών σταθμών, για να τα προσφέρουν στις μητέρες και τις γιαγιάδες τους για τη γιορτή της μητέρας (Μάιος 2022), ενώ για τη γιορτή του πατέρα (Ιούνιος 2022) στήθηκε υπαίθριος παιδότοπος στον Εθνικό Κήπο, όπου περισσότερα από 3.000 παιδιά είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες από κοινού με τους μπαμπάδες και παππούδες τους.

Εργαστήριο ΠΟΙΩ

Το Εργαστήριο ΠΟΙΩ είναι το Maker Space του ∆ήμου Αθηναίων, μια ανοιχτή δομή βιωματικής μάθησης και δημιουργικού πειραματισμού με την τεχνολογία που επιδιώκει να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα των ατόμων και να καταστήσει την τεχνολογία προσιτή και χρήσιμη για όλους. Το εργαστήριο λειτουργεί στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τη ∆ΑΕΜ Α.Ε., υπό την επιστημονική επιμέλεια του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στο εργαστήριο προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες και επιμορφωτικά σεμινάρια στον τομέα της ψηφιακής σχεδίασης και κατασκευής, με προσαρμογή σε κάθε κατηγορία χρηστών, είτε προέρχονται από το χώρο των δημιουργικών επαγγελμάτων, είτε πρόκειται για άτομα χωρίς εξοικείωση με το αντικείμενο και τις πρακτικές του Εργαστηρίου. Βρίσκεται στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, σε ειδικά διαμορφωμένο ισόγειο χώρο 290 τ.μ., και περιλαμβάνει μηχανήματα και ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού, εκτύπωσης και κατασκευής.