ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

H Αθήνα είναι η «καρδιά» της οικονομικής και διοικητικής, επιχειρηματικής και εμπορικής, και τουριστικής δραστηριότητας της χώρας.

Χαρακτηρίζεται από υψηλή αναγνωρισιμότητα & επισκεψιμότητα, τόσο για τουριστικούς σκοπούς όσο και για άλλους, από ένα πλήθος διεθνοποιημένων υπηρεσιών και λειτουργιών, από μεγάλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και ισχυρούς πόλους σε τομείς αιχμής, όπως ο τουρισμός και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Αντίστοιχα, η Αθήνα υποδέχεται σε ετήσια βάση εκατομμύρια επισκεπτών από κάθε σημείο του πλανήτη, προσελκύοντας μάλιστα
τον κύριο όγκο επισκεπτών της Αττικής και της χώρας. Οι επιδόσεις αυτές είναι αποτέλεσμα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της πόλης – από τα σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά τοπόσημα που συγκεντρώνει εντός των ορίων της έως την προσφορά μεγάλου εύρους υπηρεσιών για τους επισκέπτες και τη δυναμική ανάπτυξη δραστηριοτήτων της δημιουργικής οικονομίας – που την καθιστούν έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και εξωστρεφείς προορισμούς.

Παρ’ όλα αυτά, η διεθνής εικόνα και η ανταγωνιστικότητα της Αθήνας, πολύ πριν την έλευση του Covid-19, πλήττονταν από διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η χαμηλή διασύνδεσή της με μεταφορικούς κόμβους του ευρωπαϊκού χώρου, η τάση χαμηλής εγκατάστασης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Αθήνα, η περιορισμένη ανάπτυξη των τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, η χαμηλή ανάπτυξη και εξωστρέφεια των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, η έντονη αστική και κοινωνική υποβάθμιση της περιόδου της οικονομικής κρίσης, η αύξηση της εγκληματικότητας και της παρανομίας, και η επιδείνωση γενικότερα της καθημερινότητας στο κέντρο της πόλης.

Αναφορικά δε με την τουριστική διάσταση, εδώ και αρκετά χρόνια είχε επισημανθεί πως η Αθήνα χρειάζεται αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών φιλοξενίας, αλλά και ανάπτυξη νέων (σε ένα ιδιαίτερα πυκνοδομημένο περιβάλλον), συστηματικότερη αξιοποίηση και ανάδειξη του πλούσιου ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της πόλης, καθώς και κατάλληλη διαχείριση των ροών επισκεψιμότητας ώστε η τουριστική δραστηριότητα να ενισχύεται με όρους βιώσιμους, να αποφεύγονται φαινόμενα κορεσμού και τα οφέλη να διαχέονται στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η Αθήνα, παρά τον κομβικό της ιστορικό και γεωγραφικό ρόλο και τα πολλαπλά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, να «απουσιάζει» από το διεθνή ανταγωνισμό των πιο αναγνωρίσιμων και ανταγωνιστικών μητροπόλεων στον κόσμο, να μην συγκαταλέγεται σε κατατάξεις των πλέον εξωστρεφών και ανταγωνιστικών μητροπόλεων ή να συγκαταλέγεται σε ιδιαίτερα χαμηλές θέσεις, καθώς και να μην αναγνωρίζεται ευρύτερα η δυναμική και οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η πόλη. Σχετικές προσπάθειες και ενέργειες για βελτίωση των συγκεκριμένων επιδόσεων υπήρξαν στο παρελθόν, σε εθνικό και δημοτικό επίπεδο, αλλά συχνά με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και αποσπασματικό χαρακτήρα, και χωρίς ενιαία στρατηγική κατεύθυνση και αποτελεσματική υλοποίηση.

ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ

Από το Σεπτέμβριο του 2019, θέσαμε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στο Δήμο Αθηναίων, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
και της ανταγωνιστικότητας, για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην πόλη – με έμφαση στους τομείς του τουρισμού και της δημιουργικής οικονομίας, καθώς και για την προώθηση αναπτυξιακών και επενδυτικών προτεραιοτήτων και για την ανάδειξη της Αθήνας όχι μόνο ως τουριστικού, αλλά και ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία των υπηρεσιών του Δήμου και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ Α.Ε.), τους πόρους από τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές και τα υφιστάμενα θεσμικά εργαλεία, προχωρήσαμε σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τον «έξυπνο» και βιώσιμο παραγωγικό μετασχηματισμό, την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων

που διαθέτει η Αθήνα και των ευκαιριών που παρουσιάζει, και ευρύτερα την ανάδειξη της Αθήνας ως ενός ελκυστικού προορισμού πολλαπλών διαστάσεων και ευκαιριών. O σχεδιασμός μας αυτός λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις παρεμβάσεις – μεγάλες και μικρότερες – που ξεκινήσαμε να υλοποιούμε για να αναβαθμίσουμε την πόλη, το κέντρο και τις γειτονιές λειτουργικά και αισθητικά, να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και την προσβασιμότητα και κινητικότητα, να αναβαθμίσουμε τις υποδομές στο δημόσιο χώρο και σε κάθε γειτονιά της πόλης, να προωθήσουμε τη βιώσιμη και έξυπνη αστική κινητικότητα, και να αναζωογονήσουμε το κτιριακό απόθεμα του Δήμου. Πρόκειται για ένα ευρύ σύνολο παρεμβάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση και ανάδειξη της εικόνας της Αθήνας, στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της ελκυστικότητάς της, και βέβαια στην τόνωση της οικονομικής, εμπορικής, επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας.

H έλευση, όμως, της πανδημίας του Covid-19 στις αρχές του 2020, και τα εκτεταμένα μέτρα περιορισμού της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για τη μείωση της διασποράς, δημιούργησαν μια πρωτοφανή κατάσταση για την Αθήνα και την καθημερινότητά της, με πολλούς τομείς της τοπικής οικονομίας να «παγώνουν» τη λειτουργία τους.

Ο Δήμος Αθηναίων, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης, την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και την ανάγκη μετριασμού των επιπτώσεών της, έλαβε σειρά μέτρων όχι μόνο για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, αλλά και για τη στήριξη της οικονομίας της πόλης, με έμφαση σε τέσσερις βασικούς τομείς: την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, και την ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία.

Το σχέδιο για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας είχε ως στόχους του να μείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις της πόλης – υπό τους περιορισμούς των αποφάσεων της Πολιτείας – και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύσαν από την υγειονομική κρίση, καθώς και

να προετοιμαστεί η τοπική οικονομία για την επανεκκίνησή της αμέσως μόλις ξεκινήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων.

Το σχέδιο ανακοινώθηκε και εφαρμόζεται από το Νοέμβριο του 2020, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, ενώ τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που περιέχει χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκές και συγχρηματοδοτούμενες πηγές, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

Η άμεση ανταπόκριση του Δήμου Αθηναίων στα νέα δεδομένα συντέλεσε στο μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις της πόλης και τους εργαζόμενους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αλλά και να προωθεί ο παραγωγικός μετασχηματισμός και να αναπτυχθούν περαιτέρω κρίσιμοι κλάδοι της αθηναϊκής οικονομίας, καθώς και να περάσει άμεσα αυτή σε τροχιά ανάκαμψης με τη σταδιακή άρση των μέτρων, όπως αποτυπώθηκε και στα δεδομένα της τουριστικής κίνησης της θερινής περιόδου του 2022.

H στρατηγική διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας έλαβε διεθνούς αναγνώρισης.

Το 2022, η Αθήνα κέρδισε τον τίτλο World’s Leading Cultural City Destination στα World Travel Awards 2022. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα κερδίζει διεθνές βραβείο στον σημαντικό αυτό θεσμό, ανάμεσα σε πόλεις – ορόσημα όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, το Πεκίνο και το Ρίο ντε Τζανέιρο, που ήταν υποψήφιες στην ίδια κατηγορία. Η Αθήνα κατέκτησε τον ίδιο τίτλο και στην Ευρωπαϊκή κατάταξη των World Travel Awards 2022 ενώ το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens – Convention & Visitors Bureau) κέρδισε τον τίτλο Europe’s Leading City Tourist Board. Το 2022, η Αθήνα στέφθηκε Best Destination for MICE, Europe 2022 στα Business Destinations Travel Awards 2022.

ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ο Δήμος Αθηναίων συμμετείχε σε 27 διεθνείς εκθέσεις (10 πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης και 17 ψηφιακά) και σε 54 και πλέον εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, events δικτύωσης κ.α.

Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών (This is Athens-Convention and Visitors Bureau – ACVB) προετοίμασε περισσότερους από 85 φακέλους διεκδίκησης διοργάνωσης διεθνών εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού στην Αθήνα, με συμμετοχές σε διεθνή φόρα και εκθέσεις, στρατηγική προβολή της πόλης, σύναψη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς για την ενίσχυση και προβολή της συνεδριακής αγοράς της Αθήνας, και εκπαίδευση των τοπικών επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, το Νοέμβριο του 2021 η Αθήνα ψηφίστηκε ως η δημοφιλέστερη ευρωπαϊκή πόλη για τουρισμό MICE, ενώ ανέβηκε στην 6η θέση στην Ευρωπαϊκή κατάταξη διοργάνωσης συνεδρίων, και συγκαταλέγεται πλέον στους 10 σημαντικότερους συνεδριακούς προορισμούς διεθνώς (με βάση το ICCA Statistics Report 2021).

Διοργανώθηκε το 7ο Travel Trade Athens στις 19-20 Απριλίου 2021, υβριδικά, από την ΕΑΤΑ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων. Κατά τη διάρκειά του, 81 Έλληνες επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου συναντήθηκαν με 66 εκπροσώπους της διεθνούς αγοράς, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.200 online συναντήσεις για τη σύναψη συμφωνιών για μελλοντικές συνεργασίας, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι από 22 χώρες.

Διοργανώθηκε το 8ο Travel Trade Athens στις 9 – 10 Μαΐου 2022, με φυσική παρουσία. Συμμετείχαν εκπρόσωποι 90 ελληνικών επιχειρήσεων και 70 της διεθνούς αγοράς από 21 χώρες, καθώς και 10 τουριστικοί δημοσιογράφοι από μέσα του εξωτερικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.500 συναντήσεις.

“This is Athens”

H έλευση της πανδημίας του Covid-19, και τα εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η Πολιτεία, λειτούργησαν ως ένα πρωτοφανές σοκ στον τομέα
του τουρισμού, «παγώνοντας» ουσιαστικά τα ταξίδια, τις μετακινήσεις τουριστικού χαρακτήρα, καθώς και τη λειτουργία της οικονομίας του τουρισμού και της φιλοξενίας, καθώς και μιας σειράς συνδεδεμένων κλάδων και επαγγελμάτων.

Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα, και έθεσε σε εφαρμογή μια σειρά από δράσεις για τη διατήρηση και βελτίωση της εικόνας της Αθήνας ως ασφαλούς και βιώσιμου προορισμού, με στόχο να υποδεχθεί αυξημένο αριθμό επισκεπτών όταν αρχίσουν να αίρονται τα περιοριστικά μέτρα.

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Συνεχίστηκε και ενδυναμώθηκε το πρόγραμμα “This is Athens with a Local”, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επισκέπτες της πόλης να γνωρίσουν περιοχές και σημεία της Αθήνας, πέραν των τουριστικών αξιοθέατων. Η πρωτοβουλία που έχει ήδη συμπληρώσει μία 10ετία ζωής, μετά την αναγκαστική παύση λόγω covid, επαναλειτούργησε από το καλοκαίρι του 2021, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Από το 2020 ως σήμερα έχουν αιτηθεί περίπου 1900 βόλτες και έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 250 σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 προχωρήσαμε στην υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Περπατώντας με τους Φιλέλληνες» / “Walking with the Philhellenes” σε συνεργασία με την ΕΛΛΕΤ. Στόχος ήταν να γίνει κάνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό τη σημασία και το έργο των Φιλελλήνων, εντάσσοντας έτσι στην καθημερινότητά μας ένα σημαντικό στοιχείο της ιστορίας μας. Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης προχωρήσαμε στην τοποθέτηση 60 επεξηγηματικών πινακίδων σε σημεία του Ιστορικού κέντρου και στη δημιουργία ειδικής εφαρμογής / app για κινητά τηλέφωνα με τη χρήση της οποίας θα υπάρχει πρόσβαση σε περισσότερες ιστορικές πληροφορίες για το πρόσωπο αυτό.

ATHENS CITY FESTIVAL

O Δήμος Αθηναίων και η ΕΑΤΑ προχώρησαν στη διοργάνωση του 2ου Αthens City Festival το Μάιο του 2023, ενός φεστιβάλ πολλαπλών δράσεων για την ανάδειξη της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης ταυτότητας της πόλης. Σε αυτό παρατηρήθηκαν:

H έλευση της πανδημίας του Covid-19 στις αρχές του 2020 δημιούργησε, όμως, ένα πολύ διαφορετικό τοπίο, με πολλαπλούς κλάδους και επαγγέλματα να «παγώνουν» – προσωρινά έστω – τη λειτουργία τους, και την τοπική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας να απαιτούν άμεση στήριξη.

Ο Δήμος Αθηναίων, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης, προχώρησε σε εφαρμογή ενός συνεκτικού σχεδίου για τη στήριξη της οικονομίας της πόλης, με έμφαση σε τέσσερις βασικούς τομείς: την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, και την ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία.

Το σχέδιο για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας είχε ως στόχους του να μείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις της πόλης και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύσαν από την υγειονομική κρίση, καθώς και να προετοιμαστεί η τοπική οικονομία για την επανεκκίνησή της αμέσως μόλις ξεκινήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων.

Το σχέδιο ανακοινώθηκε και εφαρμόζεται από το Νοέμβριο του 2020, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, ενώ τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που περιέχει, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκές και συγχρηματοδοτούμενες πηγές, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

ATHENS IS BACK

Τον Ιούνιο του 2020, ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΑΤΑ δημιούργησαν σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών την πλατφόρμα “Athens is back”, με στόχο τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της ψηφιακής “ταυτότητας” της πόλης. Μέσω αυτού:

1. Περισσότερες από 1.250 επιχειρήσεις της Αθήνας εμπορικά καταστήματα, χώροι πολιτισμού, εστίασης, ξενοδοχεία κ.ά.) έχουν προβάλει τις προσφορές τους.

Περισσότερες από 900 ενεργές προσφορές έχουν καταχωρηθεί από επιχειρήσεις στα 7 δημοτικά διαμερίσματα της πόλης.

Πάνω από 500 επιχειρήσεις επαναλαμβάνουν σε τακτική βάση τις καταχωρήσεις τους.

Περισσότεροι από 100.000 μοναδικοί επισκέπτες έχουν περιηγηθεί ψηφιακά στην πλατφόρμα

H μετεξέλιξη του Athens is Back ήρθε με το Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τη δημιουργία του Athens Shopping. Μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει ως στόχο να προβάλει την ποικιλία και τη μοναδικότητα της αγοράς της Αθήνας. Δίνει τη δυνατότητα σε εμπορικά καταστήματα όλων των ειδών, ομίλους και επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες τους στους επισκέπτες της πόλης, Έλληνες και ξένους!