ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ

Πώς Ξεκινήσαμε

Ο φωτισμός των δημόσιων χώρων σε μία πόλη αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την «εικόνα» και την ταυτότητά της, ουσιαστικό συντελεστή της καθημερινότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της. Ο κατάλληλα σχεδιασμένος φωτισμός αναδεικνύει την πόλη, την αρχιτεκτονική της και τα σημεία ενδιαφέροντος, και δίνει χρώμα και χαρακτήρα στις γειτονιές.

Αντίθετα, η έλλειψη επαρκούς αστικού φωτισμού, αλλά και ο πρόχειρα σχεδιασμένος φωτισμός, έχουν ως συνέπειες την ενεργειακή σπατάλη, την υποβάθμιση της εικόνας της πόλης, των σημείων ενδιαφέροντος και της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ενώ οδηγούν και σε μειωμένο αίσθημα ασφάλειας για τους πολίτες.

Αυτή την εικόνα συναντούσαμε και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλες τις γειτονιές της, επί πολλά έτη. Με ένα ανορθολογικά σχεδιασμένο
και ελλιπώς συντηρημένο δίκτυο δημοτικού φωτισμού, που άφηνε πολλές γειτονιές στο σκοτάδι, ενώ η απόδοση των φωτιστικών σωμάτων έφθινε διαρκώς, με τις όποιες ενέργειες αντικατάστασής τους να καθυστερούν σημαντικά.

Πώς Προχωρήσαμε

Από το φθινόπωρο του 2019, ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια για μια Αθήνα πιο φωτεινή, όπως αρμόζει σε μία σύγχρονη μητρόπολη. Με ένα δίκτυο αστικού φωτισμού που θα χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες με στόχο την υψηλότερη απόδοση του φωτισμού, τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, την αξιόπιστη λειτουργία και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων. Με απτά οφέλη για την πόλη και την εικόνα της, για το Δήμο και τους δημότες (μέσα από την εξοικονόμηση πόρων) και για την ποιότητα ζωής (μέσα από τον καλύτερο φωτισμό όλων των γειτονιών της πόλης, αλλά και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του
δικτύου).

Η συστηματική εργασία της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ήταν «καταλύτης» για το όλο αυτό εγχείρημα, συμβάλλοντας σε αποτελέσματα που ήδη έχουν γίνει ορατά, παρά τις δυσκολίες του προηγούμενου διαστήματος, από την πανδημία του Covid-19 έως την πρόσφατη κρίση των ενεργειακών τιμών.

Τι καταφέραμε ως σήμερα

Στο παραπάνω πλαίσιο, επιδιώξαμε την αναβάθμιση του δικτύου αστικού ηλεκτροφωτισμού της Αθήνας. Με στόχο τη βελτίωση του συστήματος δημόσιου φωτισμού της πόλης, τη μείωση των βλαβών και του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας, η Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων έχει πραγματοποιήσει την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα δεκάδες χιλιάδες εργασιών και παρεμβάσεων στο δίκτυο, που περιλαμβάνουν αλλαγές και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων και λαμπτήρων, διορθωτικές εργασίες, επεκτάσεις του δικτύου, τοποθετήσεις νέων φωτιστικών σωμάτων και νέων φωτιστικών σωμάτων LED, καθώς και εγκατάσταση και απεγκατάσταση στολιδιών, λαμπιονιών και κάθε είδους ηλεκτρικών στοιχείων του στολισμού για τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές.

Το μεγάλο έργο του οδοφωτισμού

Συντήρηση οδικού δικτύου

Συντήρηση οδικού δικτύου