ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Πώς ξεκινήσαμε

Η Αθήνα επιβαρύνθηκε ασύμμετρα από τη δεκαετή περίοδο (2010 – 2018) οικονομικής κρίσης στη χώρα, με σοβαρές – έως και δραματικές συνέπειες – για την κοινωνική συνοχή και το βιοτικό επίπεδο, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες των Διευθύνσεων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Η Αθήνα – και ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή του Κέντρου – συγκέντρωνε πάντα κοινωνικές ομάδες που χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς: ανέργους, άτομα που ζούσαν κάτω του ορίου της φτώχειας, αστέγους, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, πρόσφυγες και μετανάστες. Άτομα και οικογένειας που αναζητούσαν στην πόλη κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, απασχόληση, αλληλεγγύη από επίσημες δομές και διερχόμενους, και γενικότερα στήριξη προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

H οικονομική κρίση ήρθε να επιβαρύνει την κατάσταση αυτή, η οποία άρχισε να αγγίζει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Η ανεργία αυξήθηκε, η επισφάλεια γενικεύθηκε, ο αριθμός ατόμων και οικογενειών κάτω του ορίου της φτώχειας ή πολύ κοντά σε αυτό διογκώθηκε, τα εισοδήματα περιορίστηκαν, η κάλυψη από βοηθήματα και επιδόματα μειώθηκε.

Σε απάντηση στις προκλήσεις αυτές, ο Δήμος Αθηναίων ανέπτυξε ένα πλέγμα από υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ενοποιώντας μεμονωμένες ενέργειες πρόνοιας και φιλανθρωπίας σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Μια επιλογή αναγκαία για την εποχή και τα χαρακτηριστικά της, που ωστόσο δεν μπορούσε να απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, με δεδομένη την έλλειψη συντονιστικής ετοιμότητας και διασφάλισης της βιωσιμότητας.

Πώς προχωρήσαμε

Από το Σεπτέμβρη του 2019, ο Δήμος Αθηναίων ξεκίνησε προσαρμογές στην οργάνωση και διαχείριση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, εστιάζοντας στον ενιαίο σχεδιασμό, στη στοχευμένη διεύρυνση των υπηρεσιών και των ωφελούμενων, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, στην επέκταση των κοινωνικών δομών και στη βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε ολόκληρη την πόλη και όλες τις γειτονιές της, και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα από πλευράς παροχής ανακούφισης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Διότι για εμάς η κοινωνική αλληλεγγύη είναι το βασικό εργαλείο απέναντι στη φτώχεια, τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς. Είναι πολλά περισσότερα από τις δομές και υπηρεσίες, από τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις επιμέρους δράσεις. Και η αποτελεσματικότητα των σχετικών πολιτικών και παρεμβάσεων κρίνεται από το πόσους πολίτες, πόσες γειτονιές στηρίζουμε στην πράξη, και βοηθούμε να στηριχθούν στις δυνάμεις τους και να πορευθούν.

Η πανδημία του Covid-19 ήρθε, ωστόσο, να δοκιμάσει τις αντοχές του συστήματος παροχής κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και των δομών και υπηρεσιών μας, όπως και αυτές του συστήματος υγείας και της πολιτείας συνολικά. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Αθηναίων βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πανδημία, για την προστασία της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό της διασποράς του ιού, και τη στήριξη της κοινωνίας.

Θέσαμε μέτρα για την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό της μετάδοσης του ιού, με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Ενισχύσαμε και αναβαθμίσαμε τις δομές υγείας του Δήμου, με στόχο όχι μόνο την αποτροπή της διασποράς του Covid-19, αλλά και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας συνολικά, καθώς και της σωματικής και ψυχικής υγείας των πολιτών.

Τι καταφέραμε ως σήμερα

Ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και παροχή φροντίδας προς τους πολίτες – Η τελευταία τριετία χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του Covid-19 και τη μεγάλη, συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε ο Δήμος Αθηναίων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Κάναμε πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη – Με δεδομένο το πλαίσιο αρμοδιοτήτων των Δήμων σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και τα διαθέσιμα μέσα παρέμβασης, ο Δήμος Αθηναίων την προηγούμενη τριετία προχώρησε σε ένα σύνολο στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και εργαλεία παρέμβασης.

Προάγουμε την ισότητα και αντιμετωπίζουμε τις διακρίσεις – Στον πυρήνα της στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων για την κοινωνική αλληλεγγύη και τη μέριμνα για τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη, βρίσκεται η ενεργή δράση για την προαγωγή της ισότητας και την αντιμετώπιση των κάθε είδους διακρίσεων, καθώς και αρνητικών στερεοτύπων, περιθωριοποίησης, παρενοχλήσεων, άνισης μεταχείρισης και βίας.

Κάναμε την αθήνα μια πραγματικά ανοιχτή πόλη – Καθώς η υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών αποτελεί πλέον κεντρική πρόκληση σε εθνικό επίπεδο, ο Δήμος Αθηναίων εργάζεται για μια πόλη συμπεριληπτική και βιώσιμη για όλους τους κατοίκους της, με γνώμονα την επίτευξη λύσεων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από πολυεπίπεδες συνεργασίες με την κεντρική κυβέρνηση, την Κοινωνία των πολιτών και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μέσα σε μία ομολογουμένως δύσκολη περίοδο:

 • Αξιοποιήσαμε ανεκμετάλλευτους ευρωπαϊκούς πόρους δημιουργώντας τρία νέα Πολυδύναμα Ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κυψέλη/Σόλωνος/ Νέος Κόσμος). Εξασφαλίσαμε ενισχυμένη χρηματοδότηση κατά 1,7 εκ € από κοινοτικούς πόρους ΕΣΠΑ. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί στα Δημοτικά Ιατρεία περισσότερα από 440.000 χιλιάδες ραντεβού από τα οποία περισσότερα από 200.000 χιλιάδες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
 • Δημοπρατήσαμε τα έργα για την κτιριακή αναβάθμιση των Πολυδύναμων Κέντρων επί της οδού Σόλωνος και του Νέου Κόσμου, ώστε να βελτιωθούν οι χώροι αναμονής και εξυπηρέτησης και να γίνουν ακόμα πιο φιλικά στα άτομα με αναπηρία. Οι εργασίες αναβάθμισης αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα , ώστε να τεθούν σύντομα στη διάθεση των πολιτών της Αθήνας.
 • Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προχωράει η διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτου στην 7η Δημοτική Κοινότητα για τη δημιουργία ενός νέου Δημοτικού Ιατρείου εντός του 2023. Με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου, προχωράει η διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτου στην 3η Δημοτική Κοινότητα για τη μεταφορά του Δημοτικού Ιατρείου σε νέες εγκαταστάσεις.
 • Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, δημιουργήσαμε χώρους διάγνωσης COVID-19 Test, αρχικά σε 8 Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια σε όλα
  τα Δημοτικά Ιατρεία, προσφέροντας εντελώς δωρεάν τεστ ταχείας διάγνωσης. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 140.000 Rapid Τest από τα Δημοτικά Ιατρεία.
 • Kατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, ενεργοποιήσαμε στα Δημοτικά Ιατρεία τηλεφωνικές γραμμές, ιατρικής, ψυχολογικής και εργασιακής υποστήριξης, που έτυχαν υψηλής ανταπόκρισης από τους πολίτες της Αθήνας.
 • Η πλήρης λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων με υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προσέφερε σημαντική υποστήριξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων της Αθήνας. Αυτό φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες επισκεψιμότητας στα Δημοτικά Ιατρεία, στα οποία είναι εμφανής η ραγδαία αύξηση συνεδριών και ωφελούμενων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία μάλιστα διατηρείται σε πολύ υψηλά νούμερα και μετά τον περιορισμό των περιοριστικών μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τα μέσα του 2022. Τα μεγέθη αυτά αποδεικνύουν όχι μόνο τη μεγάλη προσφορά των Δημοτικών Ιατρείων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Αθήνα, αλλά και το ότι χάρη στην αναβάθμιση των υπηρεσιών, δημιουργήθηκε πια μια νέα, σταθερή βάση που τα εμπιστεύεται ως κύριο πάροχο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Υγείας!

Πίνακας συνεδριών ωφελουμένων στα 6 δημοτικά Ιατρεία

Ραντεβού

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

Κέντρο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων

Το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων, λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2021, ενώ τα εγκαίνια έγιναν στις 14 Δεκεμβρίου 2021 από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων.

Στο Κέντρο παρέχονται υπηρεσίες:

 • σε κάθε ενήλικα, ανεξαρτήτως φύλου, που έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική και κοινωνική καταπίεση)
 • σε άτομα που είναι αποδέκτες κακοποιητικής συμπεριφοράς εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος (ενδοοικογενειακή βία)
 • σε άτομα που υπήρξαν θύματα πολλαπλών διακρίσεων (μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με αναπηρία, άνεργοι, μονογονείς).

Στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται επίσης και δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης με εθνικούς και τοπικούς φορείς, που στοχεύουν στη διάδοση των υπηρεσιών του Κέντρου, στην κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων ατόμων, στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη συνεργιών.

Το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων μέσα από συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε οι πολιτικές και οι πράξεις του Δήμου Αθηναίων να ενσωματώνουν, στο σύνολό τους, την οπτική του φύλου.

Ο πίνακας συνοψίζει τις δράσεις του Κέντρου, οι υπηρεσίες του οποίου παρέχονται δωρεάν, και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας, από την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας του μέχρι σήμερα:

Ομάδα προστασίας ανηλίκων

Τέλος, στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, η οποία είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν λαμβάνεται εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ

Καθώς η υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών αποτελεί πλέον κεντρική πρόκληση σε εθνικό επίπεδο, ο Δήμος Αθηναίων εργάζεται για μια πόλη συμπεριληπτική και βιώσιμη για όλους τους κατοίκους της, με γνώμονα την επίτευξη λύσεων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από πολυεπίπεδες συνεργασίες με την κεντρική κυβέρνηση, την Κοινωνία των πολιτών και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι δύο πυλώνες της πολιτικής υποδοχής και ένταξης στον Δήμο Αθηναίων, μέσω των οποίων σχεδιάζονται και υλοποιούνται όλες οι ενταξιακές δραστηριότητες, είναι το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών και το Κέντρο Συντονισμού για Θέματα Προσφύγων και Μεταναστών.

 

Kέντρο Ένταξης Μεταναστών

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων είναι τμήμα
των Κέντρων Κοινότητας και λειτουργεί με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ 2014-2020/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για κοινωνικά δικαιώματα) σε πολίτες τρίτων χωρών (μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας) με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και την κοινωνική τους ένταξη.

Επίσης, το ΚΕΜ υλοποιεί δωρεάν δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, όπως μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, μαθήματα πληροφορικής και εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για ενήλικες. Επιπλέον, το ΚΕΜ διοργανώνει διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση στην οργάνωση θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους προσφυγικής καταγωγής, πολίτες τρίτων χωρών και Έλληνες.

Την προηγούμενη τριετία, μέσω του ΚΕΜ, αναπτύχθηκε ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών για τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που παρείχε μια έμπειρη ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών και υπαλλήλων.

Στην έκτακτη συνθήκη του πολέμου στην Ουκρανία

 • Από τις πρώτες εβδομάδες της έλευσης στην Αθήνα εκτοπισμένων Ουκρανών πολιτών, το ACCMR ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες που προέκυψαν και έθεσε σε εφαρμογή έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών που παρέχονται στην πόλη μας και που είναι προσβάσιμες από τον πληθυσμό αυτό.
 • ∆ιατέθηκε δωρεάν χώρος για στέγαση του Συντονιστικού Ουκρανικών Κοινοτήτων.
 • Συλλέχθηκαν είδη πρώτης βοήθειας για εκτοπισμένους Ουκρανούς πολίτες.
 • Το ACCMR σε συνεργασία με Ουκρανικές κοινότητες και εξειδικευμένους φορείς υποστήριξε πάνω από 40 Ουκρανούς γονείς που ζουν στην πόλη μας σε σχέση με τις διαδικασίες εγγραφής των παιδιών τους σε σχολεία της Αθήνας, και τους αναγκαίους εμβολιασμούς και παιδιατρικούς ελέγχους.
 • ∆ιατέθηκαν αίθουσες του 21ου ∆ημοτικού Σχολείου τις απογευματινές ώρες για συνέχιση του προγράμματος σπουδών για τους μαθητές των Ουκρανικών σχολείων που βρέθηκαν στην Αθήνα.