ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

Τι κάνουμε

Ένα από τα βασικά προβλήματα της Αθήνας, από πλευράς καθημερινότητας και εικόνας, είναι το γερασμένο και ανεπαρκώς συντηρημένο κτιριακό δυναμικό της. Το 54% των κτηρίων της Αθήνας έχει κατασκευαστεί πριν από το 1970, ενώ ειδικά στο κέντρο της πόλης έξι στα δέκα κτίρια έχουν ανεγερθεί πριν το 1960. Σε πολλά από αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα την αισθητική και λειτουργική τους υποβάθμιση, αλλά και τη δημιουργία σοβαρών θεμάτων ασφάλειας λόγω των αποκολλήσεων και των πτώσεων.

“Πρόγραμμα Πρόσοψη”

Στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για να αλλάξουμε την όψη της πόλης και των γειτονιών, ύστερα από συστηματικές ενέργειες μηνών, ξεκινήσαμε το

πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποκατάσταση, τη συντήρηση και την αναβάθμιση της αισθητικής των προσόψεων των κτιρίων της πρωτεύουσας, και έχει ειδικότερα ως στόχους:


Την αντιμετώπιση της γήρανσης στα κτήρια της Αθήνας


Την  απαλλαγή της Αθήνας από την Αντιαισθητική εικόνα των κεραιών στα κτήρια


Την αισθητική αναβίωση των κτηρίων της Αθήνας


Την ανάδειξη του κτηριακού πλούτου της πρωτεύουσας

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» υλοποιείται από το Δήμο Αθηναίων, την Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και σε αυτό μπορούν να ενταχθούν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός Δήμου Αθηναίων, δηλαδή μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα, για πραγματοποίηση εργασιών επισκευής, χρωματισμού και συντήρησης των προσόψεων των κτιρίων και επιμέρους στοιχείων αυτών. Παρεμβάσεις που δίνουν τα «γερασμένα» κτίρια της Αθήνας μια δεύτερη ευκαιρία, να αποκτήσουν «χρώμα» και να γίνουν και πάλι «ζωντανά» κομμάτια της καθημερινότητας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με πρόβλεψη για μέγιστη επιδότηση στις 6.000 ευρώ ανά κτίριο, και έως τις 7.200 ευρώ για τα διατηρητέα. Από τον Ιούνιο του 2022, οπότε και ξεκίνησε η υποδοχή αιτήσεων ένταξης, το ενδιαφέρον των Αθηναίων υπήρξε αξιοσημείωτο, με υποβολή άνω των 500 αιτήσεων, που απορρόφησαν το σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού, ο οποίος αυξήθηκε κατά 1 εκατομμύριο ευρώ, ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι πολίτες της Αθήνας.

Στο πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί:

  • 275 Πολυκατοικίες

  • 82 Μονοκατοικίες

  • 98 Διατηρητέα κτήρια

 

Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα γίνονται ηλεκτρονικά, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, αφού οι αιτήσεις υπαγωγής εγκρίνονται εντός ενός μήνα, ενώ ταχύτατα καταβάλλεται και η επιδότηση στους ωφελούμενους μετά την υποβολή των τελικών δικαιολογητικών. Τα πρώτα απτά αποτελέσματα του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ» στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνα είναι ήδη ορατά στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Γερασμένα κτίρια και προσόψεις που έως πρόσφατα ήταν γεμάτες φθορές και σκεπασμένες από το γκρίζο χρώμα της ρύπανσης έρχονται ξανά στο φως και αποκτούν χρώμα, μπαίνοντας στον «καμβά» της πόλης και αναβαθμίζοντας την εικόνα της.